Forældre

Som forældre har I meget stor betydning for jeres børns uddannelsesvalg. Der er mange muligheder at vælge blandt og valget er svært for mange – her kan vi være en hjælp.

Vi er et professionelt, uafhængigt vejledningscenter, som har til opgave at vejlede unge mennesker i Fredericia og Middelfart Kommuner om uddannelses- og erhvervsvalget. Vi starter vejledningsprocessen op i slutningen af 7. klasse og følger de unge med et tilbud om vejledning frem til de har gennemført en ungdomsuddannelse, dog kun til de fylder 25 år.

Uddannelsesparathed og forskellige vejledningstilbud

Midt i 8. klasse skal alle elever have vurderet deres uddannelsesparathed. Det er skolens lærere som laver den foreløbige vurdering og UU der laver den endelige vurdering. Sammen med skolerne informerer vi om processen til forældremødet i starten af 8. klasse. Den enkelte elev vurderes på følgende kriterier:

Faglige forudsætninger

Standpunktskaraktererne omregnes til et gennemsnit, og en elev med et gennemsnit på 4,0 eller derover opfylder de faglige forudsætninger for at være uddannelsesparat.

Personlige forudsætninger

Vurderingen er en afvejning inden for følgende områder

  • Motivation, som blandt andet vises ved nysgerrighed og åbenhed.
  • Selvstændighed, herunder at eleven tager initiativ i opgaveløsninger.
  • Ansvarlighed, herunder at eleven er forberedt til timerne.
  • Mødestabilitet, herunder rettidighed og lavt fravær.
  • Valgkompetence over for det forestående valg af ungdomsuddannelse eller andet.

De sociale forudsætninger

Vurderingen er en afvejning inden for følgende områder:

  • Samarbejdsevne, herunder at kunne løse opgaver sammen med andre, overholde fælles aftaler og bidrage positivt til fællesskabet.
  • Respekt, herunder udvise forståelse for andre mennesker.
  • Tolerance, herunder at kunne samarbejde med mennesker, der er anderledes end én selv.

De elever som er vurderet uddannelsesparate modtager kun kollektiv vejledning. Vær opmærksom på, at hvis dit barn er vurderet uddannelsesparat, så skal I selv sørge for at tilmelde til ungdomsuddannelse, 10. klasse mv. inden d. 1. marts i 9. klasse.

De elever som er vurderet ikke uddannelsesparate modtager både kollektivt vejledning, gruppevejledning og individuel vejledning. Denne gruppe skal også deltage i obligatorisk brobygning i 9. klasse.

Læs mere om uddannelsesparathedsprocessen her.

Aktivpligten for de 15-17årige og uddannelsesplanen

Alle 15-17årige har fået pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet (aktivpligten). Det skal fremgå af den unges uddannelsesplan, hvordan de opfylder pligten. Det er vores opgave at følge op på, om alle unge overholder denne pligt. I helt særlige tilfælde kan en ung fritages for pligten. Hvis en ung og forældrene ikke vil samarbejde om at opfylde pligten, så kan kommunen vælge at stoppe udbetalingen af ungeydelsen – det vi i daglig tale kalder “børnepenge”.

eVejledning

Der er mulighed for at få vejledning via den nationale eVejledning via telefon, mail, SMS og chat. Kontakt eVejledningen her

x

Log ind på siden

Indtast dit brugernavn og password her for at logge ind.

Har du glemt din adgangskode?