Mobication – Fra grundskole til erhvervsliv!

Projektets hovedformål er at synliggøre erhvervsuddannelserne som en attraktiv karrierevej – både for de stærke unge og for de unge som har behov for hjælp og støtte.

Visionen er at igangsætte permanente, mobile læringsforløb for unge i grundskolen (7.-9. klasse) i et samarbejde mellem grundskoler, erhvervsuddannelser og virksomheder. De mobile læringsforløb løfter den faglige undervisning ud af skolens normale ramme og ind i de rammer som er på erhvervsskoler og virksomheder, sådan at elevernes læring sker i en ny kontekst med fokus på fagenes anvendelighed i det videre uddannelsesforløb og ikke mindst på arbejdsmarkedet. På den måde kan de unge se sammenhængen mellem det de lærer i grundskolen, det kommende uddannelsesvalg og arbejdsmarkedet.

Projektets rammer, mål og levering

  • Projektperioden er 1.1.2012 til 1.5.2014. Projektet støttes med 3,1 mio. kr. af Region Syddanmark
  • Projektet kører og implementeres i Fredericia, Middelfart og Haderslev Kommuner
  • Det skal udvikle metoder, materialer, redskaber og samarbejdskoncepter, som bygger bro mellem undervisningen i grundskolen og undervisningen på erhvervsuddannelserne samt matche de krav og udfordringer som de unge møder i erhvervslivet
  • Udvikle materialer til Uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering
  • Udvikle individuelle forløb, som henvender sig til enkelte skoletrætte elever, hvor der i et samarbejde skal aftales individuelle forløb på tværs af grundskole, erhvervsskole og virksomhed, sådan at den unge igen finder gnisten til at lære.
  • Projektperioden er en kickstart. Det er et klart mål, at samarbejdet om undervisningen på tværs af grundskoler, erhvervsskoler og virksomheder er et permanent udviklings- og fokusområde.

Du kan hente projektansøgningen her
Brochure til Mobication

Målgruppen

Den primære målgruppe er elever i 7.-9. klasse. Den sekundære målgruppe er lærere i grundskolen, undervisere på erhvervsskoler og det lokale erhvervsliv.

Effekten

Projektet skal ved sin afslutning have omfattet 2000 elever i grundskolerne, 100 lærere i grundskolerne, 50 undervisere på erhvervsskolerne, 150 virksomheder og 300 ansatte i virksomhederne og 20 UU-vejledere i de 3 kommuner.

Der er ansat en ekstern evaluator, som skal måle på de anslåede effekter, som du kan læse mere om i projektansøgningen.

For yderligere information:

Uddannelsesvejleder og projektkoordinator

Rasmus Ørnberg
Rasmus@uu-lillebaelt.dk

 Mobil: 5084 6653

x

Log ind på siden

Indtast dit brugernavn og password her for at logge ind.

Har du glemt din adgangskode?