13-17 årige

Ung til Ung

I november og december afholder vi 10 Ung til Ung arrangementer. Det foregår om aftenen på en lokal ungdomsuddannelse. Eleverne i 8. klasse har mødepligt og deres forældre deltager også. I løbet af aftenen besøger elever og forældre 6 uddannelsescaféer: STX, HHX, HTX, Social og Sundhedsuddannelserne, merkantil og tekniske erhvervsuddannelser. Til hver uddannelsescafé fortæller 1-2 unge, som går på den pågældende ungdomsuddannelser om, hvorfor de valgte den uddannelse, hvad de vil bruge den til, hvordan det er at gå der – og hvad det vil sige, at være uddannelsesparat til uddannelsen. Til stede er også en studievejleder fra ungdomsuddannelsen, som kan svare på spørgsmål fra elever og forældre.

Introkursus

Vi har i foråret samtlige elever i 8. klasse på introkursus. Eleverne er ude og besøge to forskellige ungdomsuddannelser efter eget ønske. De er på en ungdomsuddannelse mandag-tirsdag og på en anden ungdomsuddannelse onsdag-torsdag. Fredagen i introugen bruger eleverne på deres grundskoler, hvor vi følger op på deres oplevelser på ungdomsuddannelserne og gennemfører en work-shop om uddannelsessystemet. Eleverne arbejder med uddannelsessystemet ud fra deres egne drømme.

Brobygning

De ikke uddannelsesparate elever i 9. klasse er af sted på obligatorisk brobygning. Eleverne vælger ét forløb på én ungdomsuddannelse, som de følger i 5 dage. Erhvervsuddannelserne har i fællesskab planlagt en uge med projektbaseret undervisning. Gymnasierne har planlagt tværgymnasialt forløb, så de elever, der vælger brobygning på gymnasial uddannelse i løbet a ugen får kendskab til både HTX, HHX og STX.

Kollektiv vejledning

I begyndelsen af året er vi i Team Skole ude i samtlige 9. klasser og afholde en work-shop om, hvordan eleverne udfylder og afsender deres uddannelsesplaner, når de skal videre fra grundskolen og til ungdomsuddannelse, efterskole, 10. klasse eller andet.

I august og september er vi ude i alle 8. klasserne og lære dem om uddannelsessystemet. Eleverne arbejder desuden aktivt med at forstå uddannelsesparathedsvurderingen ud fra forskellige aktiviteter. Til sidst i de 90 minutter arbejder eleverne med deres egen karriereplan ved hjælp af nogle af de værktøjer, der ligger på hjemmesiden www.ug.dk

Indsats for ikke uddannelsesparate

I samarbejde med skolerne udarbejder vi i januar handleplaner for alle de ikke uddannelsesparate elever i 8. klasse. I disse handleplaner bliver det beskrevet, hvilke indsatser skolen skal igangsætte – og hvilke indsatser UU skal igangsætte, for at eleven bliver uddannelsesparat inden udgangen af 9. klasse. Herunder er uddybet, hvordan vi arbejder med de ikke uddannelsesparate.

Alle vejledere i UU-Lillebælt har været på uddannelse i at benytte nogle nye samtalemodeller, som vi i Team Skole bruger i den udvidede vejledning for de ikke parate elever. Vi har de fleste af de ikke uddannelsesparate elever i gennem et forløb i kognitiv livsvejledning, hvor vi benytter blandt andet vitaliseringsmodeller som styrende redskab.

Vi arbejder også i ekstra praktik og diverse work-shops, hvor vi arbejder med for eksempel elevernes styrker, afklaring, valgparathed og motivation. Alt sammen med det mål, at eleven er uddannelsesparat senest ved udgangen af 9. klasse.

 

x

Log ind på siden

Indtast dit brugernavn og password her for at logge ind.

Har du glemt din adgangskode?