18-30 årige

Opsøgende indsats

Unge Teamet tager kontakt til unge i alderen 17-24 år, som er frafaldet en uddannelse, er tilflyttet distriktet eller hvor vi ikke har en aktuel viden omkring deres uddannelsessituation. Vi kontakter de unge via digital post, SMS eller telefon. De unge, som er interesserede i vejledning bliver tilbudt en samtale. I forhold til de 17-årige unge inddrager vi i høj grad forældre og samarbejder om, at få de unge videre til et nyt relevant tilbud.

De unge vejledes i forhold til valg af kommende uddannelse, og en del af disse har brug for yderligere faglige kundskaber for at kunne optages på en uddannelsesinstitution eller for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. Vi vejleder derfor mange unge videre til et uddannelsesforberedende forløb.

Intensive Vejledningsforløb

De intensive vejledningsforløb er etableret i samarbejde med Jobcenter Fredericia. Unge som er vurderet uddannelsesparate i løbet af et år kan tilbydes et 8 dages forløb hos UU-Lillebælt, hvor der arbejdes fem mod, at de unge bliver parate til at påbegynde og gennemføre en uddannelse.

På forløbet arbejdes der med de unges styrker og udfordringer i et fællesskab, hvor der både er fokus på gruppen og den enkelte.

De unge opnår øget bevidsthed omkring egne muligheder, bliver opmærksomme på hvordan de håndterer hverdagens udfordringer og oplever glæden ved at være en del af et fællesskab.

Fælles modtagelse

UU-Lillebælt har et tæt samarbejde med Jobcentrene i Fredericia og Middelfart, da det er et fælles mål, at få de unge i alderen 18-3å år i gang med og gennemføre en ungdomsuddannelse.

En ung, som henvender sig i jobcentret for at søge uddannelseshjælp, henvises til en samtale med en sagsbehandler fra Jobcentret og en vejleder fra UU-Lillebælt. I fællesskab med den unge bliver der ved samtalen udarbejdet en uddannelsesplan, som iværksættes hurtigst muligt.

x

Log ind på siden

Indtast dit brugernavn og password her for at logge ind.

Har du glemt din adgangskode?