Samarbejdsaftaler og – procedurer

Brobygning til Uddannelse (BTU-E) er et samarbejde mellem Jobcentrene i Middelfart og Fredericia samt EUC Lillebælt for unge – ikke uddannelsesparate – på uddannelseshjælp. UU-Lillebælt er en deltagende aktør, som skal være medvirkende til, at de unge opnår øget motivation for uddannelse og bliver afklarede i forhold til valg af uddannelse.

Samarbejdsaftale om Brobygning til Uddannelse

Mental robusthed og rusmidler er en fælles indsats mellem jobcentrene, produktionsskolerne, erhvervsuddannelsesinstitutionerne, VUC, misbrugsrådgivningen og UU-Lillebælt. Der er nedsat to arbejdsgrupper, som har fokus på gennemførelse, mental robusthed og rusmidler samt øget uddannelsesparathed.

Kommissorium for gennemførsel mental robusthed og rusmidler

Kommissorium for øget uddannelsesparathed

Produktionsskolerne tilbyder et værkstedsorienteret forløb på op til et år for unge, som ikke er uddannelsesparate eller som har afbrudt en ungdomsuddannelse. UU-Lillebælt vurderer, om den unge er i målgruppen og udarbejder sammen med den unge en målgruppevurdering, som er en forudsætning for optagelse.

Procedure i forbindelse med udarbejdelse af målgruppevurderinger til produktionsskolerne i Fredericia og Middelfart

Den Kombinerede Ungdomsuddannelse (KUU) er en 2-årig ungdomsuddannelse, som enten kvalificerer unge til optagelse på en erhvervsfaglig uddannelse eller uddanner unge til erhvervsassistenter. Tilmeldingen til KUU foregår gennem UU-Lillbælt.

Tidsplan og procedure for henvisning på KUU

Samarbejdsaftale mellem Jobcenter Fredericia, Jobcenter Middelfart og UU-Lillebælt

Intensive Vejledningsforløb er et samarbejde mellem Jobcenter Fredericia og for unge på uddannelseshjælp, som er vurderet til at være uddannelsesparate indenfor et år. Forløbet varer 8 dage, og der arbejdes primært med at gøre de unge parate til at påbegynde en uddannelse.

Aftale om intensive vejledningsforløb m.v. mellem Jobcenter Fredericia og UU-Lillebælt

Fælles modtagelse er et samarbejde mellem Jobcentrene i henholdsvis Fredericia og Middelfart og UU-Lillebælt. Alle unge under 30 år, som søger uddannelseshjælp henvises til en samtale med en sagsbehandler fra Jobcentret og en UU-vejleder. Ved samtalerne er der fokus på den unges mulighed for at kunne påbegynde en uddannelse.

Kollektiv vejledning på Middelfart Produktionsskole er et samarbejde mellem Middelfart Produktionsskole og UU-Lillebælt for KUU- og produktionsskoleelever. Vejledningen har for produktionsskoleeleverne til formål at styrke og forberede dem til valg af uddannelse, og for KUU-eleverne har vejledningen til formål at øge de unges muligheder for at blive fastholdt i et uddannelsesforløb.

Tværfaglig Ungestrategi i Middelfart er en fælles indsats mellem flere instanser i Middelfart Kommune og UU-Lillebælt, som er målrettet unge fra 7. klasse til 30 år. Indsatsen har til formål at alle unge skal have mulighed for, og opbakning til, at gennemføre en ungdomsuddannelse.

 

x

Log ind på siden

Indtast dit brugernavn og password her for at logge ind.

Har du glemt din adgangskode?